Home. Thema's. Nieuws. Bestuur. Vergaderingen. Archief. Contact. Wie voor wat.

© Zevenblad |  oktober 2016

Home

Laatste                             :   Bestemmingsplan Windpark De Veenwieken

 

Vanaf donderdag 13 oktober 2016 wordt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluiten en alle bijbehorende stukken en de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.
Vanaf
vrijdag 14 oktober 2016 kunnen belanghebbenden die tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de omgevingsvergunning een zienswijze hebben ingediend, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor
meer informatie >

Eind september 2016 zijn bestemmingsplan en de beeldkwaliteitscriteria van windpark De Veenwieken door de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel vastgesteld. In dit plan gaat het om het plaatsen van in totaal 10 windturbines in het windpark De Veenwieken.

 

Open dag AZC op 8 oktober
Het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg is bijna voltooid en klaar om asielzoekers te ontvangen. Op 8 oktober was er een open dag voor belangstellenden die druk bezocht werd.
Er werd uitleg gegeven over wat er in het centrum wordt gedaan en er waren rondleidingen door het AZC.
In het AZC is plek voor 700 asielzoekers. Er zijn 50 bufferplekken.
De eerste asielzoekers zullen in de tweede helft van oktober 2016 aankomen in Hardenberg. Het AZC blijft vijf jaar gevestigd in Hardenberg en kan daarna eenmalig worden verlengd voor nog eens vijf jaar.


Enquête afval-inzameling gemeente
Voordat de gemeente Hardenberg de mogelijke varianten voor een volgende fase van omgekeerd inzamelen verder uitwerkt, wilde de gemeente weten hoe inwoners op dit moment omgaan met het scheiden van afval en wat de wensen zijn.
De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen. In de enquête kwamen de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling aan de orde.
I
nvullen kon tot 5 oktober 2016.

Buitengebied Hardenberg krijgt glasvezel

Op 19 juli 2016 is bekend gemaakt dat het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Hardenberg doorgaat. Meer dan 50% heeft zich al aangemeld voor een abonnement.

U kunt zich overigens nog steeds aanmelden bij één van de dienstaanbieders.

Voor meer informatie zie de website Glasvezel buitenaf >
 

Ook kunt u de leden van de glasvezelwerkgroep van PB bellen met vragen.

 

Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Op het terrein aan de Jachthuisweg in Hardenberg wordt het tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg (azc Hardenberg) gerealiseerd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in het azc Hardenberg 700 asielzoekers opvangen. Daarnaast kunnen er 50 bufferopvangplaatsen gerealiseerd worden.

Het azc Hardenberg blijft vijf jaar in Hardenberg gevestigd. Dit termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Op maandag 25 april 2016 zijn de werkzaamheden om het opvangcentrum te realiseren gestart.

Naar verwachting opent het asielzoekerscentrum in oktober 2016 de deuren.

 

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

en in de Nieuwsbrief tijdelijk opvang centrum asielzoekers >

Daarnaast is er de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort) waarop reacties gepubliceerd worden.

 

Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
In verschillende buurten en wijken zijn Whatsapp-alertgroepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

De Whatsapp-alertgroepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners die zelf samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties.
Ook in Rheezerveen en Heemserveen zijn er een aantal groepen waaraan u kunt deelnemen.
Naar aanleiding van vragen van leden van PB hierover een korte uitleg.

Een Whatsapp-alertgroep is niet bedoeld om de politie te alarmeren: voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 twee bellen. Politie en wijkagent lezen wel mee.

Iedere Whatsapp-alertgroep wordt beheerd door één van de bewoners uit de buurt of wijk. Deze  beheerder vormt samen met beheerders van andere alertgroepen een overkoepelende regiegroep.

Werkwijze

Als deelnemer aan een Whatsapp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken.

S Signaleer. Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

A Alarmeer 112. Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.

A App om de waarneming bekend te maken. Laat de deelnemers in de Whatsapp-alertgroep weten wat u heeft gezien en of u 112 heeft gebeld.

R Reageer op de situatie. Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop. Meer informatie >

Aanmelden

Wilt u aansluiten bij een groep in uw buurt? Via de website van de gemeente kunt u aanmelden >

N34 / Lentersdijk: de tunnel komt er!

Deze tunnel is het resultaat van de publiek private samenwerking tussen de provincie Overijssel en PB.

Plaatselijk Belang vond deze extra oversteek zo belangrijk voor de veiligheid in de omgeving dat zij aangeboden hebben om een deel van het benodigde bedrag zelf in te zamelen. In de vorm van een financiële bijdrage, maar voornamelijk door zelf te helpen bij de bouw van de tunnel. Nu wordt bekeken hoe deze zeldzame vorm van samenwerking tussen overheid en omgeving in het contract wordt verwerkt. Want ook voor de aannemers is het bijzonder dat zij wellicht met bewoners moeten samenwerken.
In de
Nieuwsbrief N34 > van de provincie leest u meer over alle ontwikkelingen van de N34.

Tevens in deze nieuwsbrief  een interview met Teun Wolbink (voorzitter PB) die zich samen met de twee andere leden van de PB-werkgroep N34 al jaren inzet voor de tunnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 5,- per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Sponsors Plaatselijk Belang >>>
Foto’s voor de website
Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)