© Boeke |  februari  2017

© Boeke |  februari  2017

Laatste                                    :


Eindelijk kon het weer: Elkaar ontmoeten en ontwikkelingen in de buurt bespreken!


De Algemene ledenvergadering werd gehouden op

14 maart 2022 om 20:00 in Vakantiepark Rheezerwold, Larixweg 7.Zie hier > voor een verslag, foto’s en de presentatie van Arnold Strijker.En 14 maart 2022 in De Stentor:Adressenlijst participatieraad

In de rubriek “Wie voor wat” is een actuele adres- en telefoonlijst van de participatieraad opgenomen. Voor iedereen die ondersteuning of hulp zoekt.


Lekker rustig op de weg….

Wie kent dat niet? Even lekker doorrijden; er is geen kip op de weg. Tot dat ene moment van onherstelbaar verdriet en spijt…


Juist buurtbewoners die ter plaatse goed bekend zijn rijden vaak net even te hard. En de kinderen? Die ervaren ook een “rustige” weg en houden nog minder rekening met verkeer.


Daarom is het goed dat de “Schoolzone” op de Rheezerveenseweg en de Boumansweg inmiddels gemarkeerd is met bordjes als reminder!
AZC

De Gemeenteraad stemde op 26 januari 2021 in met een eenmalige verlenging voor 5 jaar van de bestuursovereenkomst met het COA voor het AZC aan de Jachthuisweg. Meer hierover zie hier>.


Veilig buitengebied.

We lezen vaak over drugsproblemen op het platteland van Brabant, maar ook in onze streken bestaat naar verluid belangstelling voor bijv. het opkopen van lege schuren door de drugs-scene. Met alle ellende van afpersen, chemische vuilstort en andere misdadigheid als neveneffect.

Om e.e.a. beter in kaart te brengen heeft de gemeente huis-aan-huis een brief verstuurd met daarin een link naar meer info op de site van de gemeente.Bordjes Buurtpreventie

Eind mei 2019 zijn in ons gebied bordjes gemonteerd:

Lees er hier > meer over!


Themapagina Zonneparken!

Sinds november 2018 zullen we ons gaan bezighouden met een nieuwe thema: Zonneparken op het beoogde bedrijventerrein Heemserpoort.


21 mei 2019 kwam het onderwerp weer aan de orde in de Gemeenteraad. Daarbij stemde de Raad unaniem in met de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark van Solarfields.


Om de details hiervan overzichtelijk bij elkaar te houden is er een nieuwe Thema-pagina in de website opgenomen. Die vindt u onder de button “Thema’s” links maar nu ook hier >.


Gemeente ook via Whatsapp bereikbaar

Vanaf 21 aug 2018 heeft de gemeente een Whatsapp account via 06-15486921. Zie het persbericht >.Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Eind oktober 2016 is het asielzoekerscentrum Hardenberg geopend op het terrein aan de Jachthuisweg, en zijn de eerste bewoners gearriveerd. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

Daarnaast vindt u verslagen van omwonendenoverleggen en actuele informatie, maar ook de ontstaansgeschiedenis op de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort).


Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
Kijk voor werkwijze en aanmelden >Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,= per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Home Sponsors Plaatselijk Belang >>> Foto’s voor de website Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)