© Boeke |  februari  2017

Contact

Contact:


Lidy Veltink (Secretaris PB)

Bouwmansweg 1, 7797 HM Rheezerveen
Lid worden


Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o. en wilt u graag lid worden, neemt u dan contact op met onze secretaris (zie boven)


De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,- per jaar.

Ter kennismaking is het eerste jaar gratis.

Mail: secretaris@pbrheezerveenheemserveen.nl

Webmaster:


Graag uw nieuwtjes en foto’s naar:


Willem Boeke

boeke@wxs.nl