© Boeke |  februari  2017

Vergaderingen

Vergaderdata van PB in het jaar 2019

Alle bijeenkomsten van het bestuur (B-PB) worden gehouden in

“De Samenkomst”.

De algemene ledenvergadering (ALV) is roulerend

in Samenkomst, Stoetenslagh, Rheezerwold en Klimberg.


Woensdag 9 januari        20.30 uur B-PB

Woensdag 6 februari       20.30 uur B-PB

Woensdag 6 maart         20.30 uur B-PB


Maandag  25 maart        20:00 uur Jaarvergadering ALV

(Camping De Klimberg) Zie verder: Hier >


Woensdag 10 april         20.30 uur B-PB

Woensdag 22 mei          20.30 uur B-PB

Woensdag 19 juni          20.30 uur B-PB

Woensdag 4 september   20.30 uur B-PB

Woensdag 9 oktober       20.30 uur B-PB

Woensdag 11 december  20.30 uur B-PB


Verslag Algemene Ledenverg 2012.pdf

Algemene Ledenvergadering 2019

Lees hier > het verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2019.


Contact

© Boeke |  februari 2017