© Boeke |  februari  2017

Vergaderingen

Vergaderdata van PB in het jaar 2021

Alle bestuursvergaderingen worden gehouden in

“De Samenkomst”.

De algemene ledenvergadering (ALV) is roulerend

in Samenkomst, Rheezerwold en Klimberg.


Wo 20 – 01       20.30 uur     Bestuursvergadering

Wo 10 – 02       20.30 uur     Bestuursvergadering

Wo 03 – 03       20.30 uur     Bestuursvergadering

Wo 14 – 04      20.30 uur      Bestuursvergadering

Wo 19 – 05      20.30 uur      Bestuursvergadering

Wo 16 – 06      20.30 uur      Bestuursvergadering

Wo 01 – 09      20.30 uur      Bestuursvergadering


Maandag  13 september 2021  20:00 uur Jaarvergadering ALV

(onder voorbehoud)


Wo 15 – 10      20.30 uur      Bestuursvergadering

Wo 24 – 11      20.30 uur      Bestuursvergadering


Verslag Algemene Ledenverg 2012.pdf

Algemene Ledenvergadering 2020

(Kwam vanwege Corona te vervallen).


Algemene Ledenvergadering 2019

Lees hier > het verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2019.


Contact

© Boeke |  februari 2017